Warszawa – 19 września 2019r. 
godz. 19:30 
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
 

Gdańsk- 19 listopada  2019r.
Europejskie Centrum Solidarności 
 
 
Skierniewice – 23 listopada 2019r.
Centrum Kultury i Sztuki
godz. 18:00
 
 

Warszawski pokaz jest częścią wydarzenia MIASTO SZCZĘŚLIWE – Festiwal Sztuki i Społeczności
maj – grudzień 2019
Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st.Warszawy do 2022 roku.

 

Partnerzy pokazów w Gdańsku i Skierniewicach

Close Menu