Zapraszamy na najbliższe pokazy spektaklu 15 i 16. 09.2020 miejsce: SZKOŁA, ul. E. Plater 31, g. 20.00 
Wydarzenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Teatr Społeczny w Warszawie 2020

Close Menu